Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Консултации по задание за обхват и съдържание на ДОВОС с Възложител „Грийн профит” ЕOOД 07 Февруари, 2023 24 Февруари, 2023
СЪОБЩЕНИЕ
от
„Грийн профит” ЕOOД
 
на основание  чл. 95. ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, осигурява провеждането на Консултации с обществеността, относно  процедура по изготвено Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействие върху околната среда

Уведомяваме Ви, че „Грийн профит” ЕOOД, с. Минерални бани, обявява консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС, на инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушен електропровод високо напрежение 220 kV, преминаващ през землищата на с. Константиново, гр. Симеоновград, с. Калугерово и с. Пясъчево, община Симеоновград“.
 
Съгласно Писмо на РИОСВ-Хасково с техен изх. ПД-1501(10)/16.01.2023 г., за реализация на горецитираното инвестиционно предложение се изисква разработване на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда.
 
С цел максимално удовлетворяване на всички интереси, очакваме в определеният от наша страна  срок (от 09.02.2023 г. до 24.02.2023 г.),  да ни изпратите вашите становища, мнения и препоръки относно съдържанието и обхвата на заданието.
 
Ако в посочения срок, не бъдат получени становища, мнения и препоръки приемаме, че няма такива и се изразява положително становище съгласно чл.69, ал. 2 от АПК.
 
На този етап от процедурата, е изготвено Задание за обхвата и съдържанието на оценката за въздействие върху околната среда, за горецитираното инвестиционното предложение.
 
За въпроси, препоръки и информация:
Лице за контакт: Димитър Сотиров, консултант по процедурата за ОВОС, на „Грийн профит” ЕOOД
Адрес за кореспонденция: п.к. 8000, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“, срещу № 46
тел.: +359 899 914 040


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни