Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС 25 Януари, 2023 27 Февруари, 2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС

„САНТА МАРИНА“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни Връх” № 51Б, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВАТ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане: „Изграждане на сгради за отдих и курорт, КОО и трафопостове в поземлени имоти с идентификатори 67800.36.22 и 67800.36.23 по КККР на гр. Созопол, м. „Света Марина”.
 
Срещата ще се проведе на 27.02.2023 г. (понеделник) от 11:00 часа, в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1896“, на адрес: град Созопол, "Аполония" №1.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградата на Община Созопол, РИОСВ-Бургас и на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу №46  - Офис „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.
 
Докладът по ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://riosvbs.com/, на интернет страницата на Община Созопол на адрес: https://sozopol.bg и на интернет страницата на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi
 
Писмени становища, могат да се представят в Общинска администрация Созопол и РИОСВ-Бургас на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане. Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителите: Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040;  e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com
 


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни