ЗА НАС

"МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ" ООД е иновативна, гъвкава и независима консултантска компания основна през 2015г. с цел улесняване на бизнеса в областта на екологичното законодателство. Специализирани сме, като многопрофилна експертна и консултантска фирма в областта на екологията и околната среда.

Поради опитите за синхронизиране с Европейските изисквания и рамки, Българското Екологично законодателство се развива много динамично, което от своя страна затруднява бъдещи инвеститори и работещ бизнес. Големият брой законови и подзаконови нормативни актове и липсата на практика по прилагането им, води до объркване и много несъответствия между изискванията към бизнеса и действителната обстановка.

Компанията е внедрила модерни и иновативни подходи на работа със своите клиенти, което увеличава ефективността и намалява максимално техните ангажименти в работния процес. Ние разполагаме с екип от квалифицирани експерти, който обхваща пълната гама от компоненти и фактори на околната среда, като при специфична необходимост можем да привлечем различни учени и доказани специалисти в конкретните области и направления. Дългогодишната екипна работа и тясното сътрудничество между експертите в рамките на нашия колектив, ни позволява да се ангажираме и успешно да реализираме проекти с разнороден обхват и степен на сложност.


ОБЛАСТИ НА РАБОТА


Ако Вашият бизнес е свързан с някой от изброеинте по-долу области, Ние успешно можем да Ви предложим адекватни консултации свързани с цялостното управление на бизнеса.
Дългогодишният опит, който имаме в различните области гарантират успешно и устойчиво развитие на Вашия бизнес.
 

Селско стопанство
Енергетика
Минно-добивна промишленост
Пътища и ЖП
Летища и Пристанища
Химия и Фармация
Околна среда и Биоразнообразия
Рециклиране и отпадъци
Градско развитие и Инфраструктура
Строителство
Производство
Възобновяеми енергийни източници

АКТУАЛНИ ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.


Публикувано на: 2023-12-19
Валидно до: 2024-1-11

Инвестиционно предложение на „М3 ДЕНТ“ ООД

М3 ДЕНТ ООД инвестиционно предложение
Публикувано на: 2023-06-15
Валидно до: 2023-7-17

Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС

ДОВОС
Публикувано на: 2023-05-03
Валидно до: 2023-6-14

Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС

ДОВОС
Публикувано на: 2023-02-07
Валидно до: 2023-2-24

Консултации по задание за обхват и съдържание на ДОВОС с Възложител „Грийн профит” ЕOOД

консултации по задание ОВОС
Публикувано на: 2023-01-25
Валидно до: 2023-2-27

Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС

ДОВОС
Публикувано на: 2022-11-10
Валидно до: 2022-12-11

Осигуряване на достъп до ДЕО, проектите на плановете, съпътстващата ги документация, включително и резултатите от консултациите с обществеността

Осигуряване на достъп до ДЕО
Публикувано на: 2022-09-08
Валидно до: 2022-10-10

Консултации по задание за обхват и съдържание на ДОВОС с Възложител „САНТА МАРИНА” АД

Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействие върху околната среда
Публикувано на: 2022-08-11
Валидно до: 2022-9-12

Консултации по ДЕО с Възложител „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

Консултации, ДЕО, доклад, екологична, оценка, приложения, обществен, достъп
Публикувано на: 2022-05-13
Валидно до: 2022-5-27

Инвестиционно предложение на „СОЛИНВЕСТ" ЕООД

Обява инвестиционно предложение
Публикувано на: 2022-05-09
Валидно до: 2022-5-23

Инвестиционно предложение на Община Бургас, Мария Петрова, Гинка Атанасова, Стана Димитрова, Мария Михалева, Димитринка Иванова, Тодорка Морякова и Мария Андреева


Публикувано на: 2022-04-29
Валидно до: 2022-5-13

Инвестиционно предложение на "ВДК КОМПЛЕКТ" ООД


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни . Web design & SEO: Burgasweb