Вие сте тук: Начало > Система за управление на околната среда (СУОС)

Система за управление на околната среда (СУОС)

Системата за управление на околната среда е част от системата за фирмено управление. Тя включва структурата, планирането, отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите за формиране на фирмена екологична безопасност. Системата представя екологичните рискове, както и възможностите за управлението им.

Първостепенната цел на всички СУОС е да подобрят състоянието на околната среда чрез намаляване на въздействието, което продуктите, услугите и производствата на организациите имат върху околната среда.


Нашите услуги включват:
  1. Изготвяне на процедури;
  2. Изготвяне на работни инструкции;
  3. Изготвяне на форми;
  4. Изготвяне на заповеди.

За повече информация се свържете с нас.

 гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни