Вие сте тук: Начало > Мониторинг

Мониторинг

Екологичния мониторинг е система за наблюдение, анализ, оценка и прогнозиране на състоянието на компонентите на околната среда, но не се включва намеса в нея. Екологичния мониторинг само дава необходимата информация за такава намеса.
Някои от нашите услуги в областта на мониторинга включват:
  1. Изготвяне на планове и програми за контролен и оперативен мониторинг на компонентите на околната среда и програми за управление на отпадъци;
  2. Изготвяне на доклади съгласно плановете за собствен мониторинг по компоненти на околната среда;
  3. Оценка на показателите за шум в околната среда;
  4. Анализ на резултатите от проведения мониторинг;
  5. Организиране и провеждане на полеви проучвания/наблюдения на биологично разнообразие;
  6. Мониторинг на повърхностни и подземни води;
  7. Мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха.гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни