Вие сте тук: Начало > Въздух

Въздух

Нашите услуги в обалстта на опазването на атмосферния въздух и климата включват:

  1. Моделиране Разпространението на Прахо-Газови Емисии;
  2. Изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой;
  3. Мониторинг на Качеството на Атмосферния Въздух;
  4. Мониторинг на Отпадъчни Прахо-Газови Емисии.
  • За повече информация се свържете с нас.гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни