Вие сте тук: Начало > Води

Води

Водата не е просто търговски продукт, а общо благо и ограничен ресурс, който трябва да се опазва и използва по устойчив начин, както по отношение на качеството, така и на количеството. Тя обаче е изложена на натиск поради множество различни употреби от различни сектори.

Нашите услуги с насоченост опазване на водите включват:

  1. Моделиране (физическо, химическо или биологичнио замърсяване)
  2. Хидравлични изчисления
  3. Разрешителни за Водоползване
  4. Разрешителни за Заустване
  5. Мониторинг на Отпадъчни Води
  6. Мониторинг на Повърхностни Води
  7. Мониторинг на Подземни Водигр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни