Вие сте тук: Начало > Одити

Одити

Одитът включва проучване на съответствието на юридическото лице с действащата нормативна уредба в областта на опазване на околната среда.
Одитът по околна среда за всяка една компания започва с анализ на съответствието на всички процеси с екологичните закони и стандарти,  провеждат се срещи с ключови длъжности в компанията, след което се формулират препоръки за отстраняване на установените слабости в опазването на околната среда. Също така при извършване на екологичен одит се извършва оценка на въздействието върху околната среда от работата на предприятието и се правят прогнози относно възможни щети върху природата.
Нашите услуги в тази област са:
•    Консултации и посредничество при избор на външни одитори;
•    Вътрешни проверка за изпълнение на законови разпоредби;
•    Екологични одити;
•    Изготвяне на доклади и препоръки;гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни