Вие сте тук: Начало > Устойчиво развитие

Устойчиво развитие

Устойчивото развитие е развитие с устойчиви във времето темпове, имащо за цел постигане на баланс в използването на ресурсите, така че да може те да се ползват без това да навреди на околната среда, като по този начин се постига съхраняване на природните ресурси и дадености за бъдещите поколения. Възприемането на този подход и стремежът към устойчиво развитие на практика гарантират опазването на околната среда. Устойчивото развитие се базира на цялостен подход, обединяващ икономически, социални и екологични мерки, които се подсилват взаимно.

Разбирането на всяко едно корпоративно ръководството за устойчиво развитие трябва да бъде основен принцип, интегриран в структурата на компанията и в корпоративните ценности. Дейността на всяка компания за устойчиво развитие би било добре да обхваща минимум три основни области – бизнеса, екипа и околната среда.

Мулти Еко Консулт ООД извършва следните услуги:
  1. Консултации;
  2. Изработване на програми и стратегии за устойчиво развитие;
  3. Определяне на индикатори.гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни