Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Организирана среща за обществено обсъждане на ДОВОС 03 Май, 2023 14 Юни, 2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОВОС
 
„ГРИЙН ПРОФИТ” ЕOOД, със седалище и адрес на управление с. Минерални бани, п.к. 6343, ул. „Христо Ботев” № 13, на основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от  Закона за опазване на околната среда, УВЕДОМЯВАТ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за: „Изграждане на въздушен електропровод високо напрежение 220 kV, преминаващ през землищата на с. Константиново, гр. Симеоновград, с. Калугерово и с. Пясъчево, община Симеоновград”.
           
Срещите ще се проведат, в следния ред, дата и час:
  1. с. Константиново, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 10:00 часа, в сградата на Кметството на с. Константиново, община Симеоновград;
  2. Община Симеоновград, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 11:30 часа, в сградата на Община Симеоновград, на адрес: пл. „Шейновски“ №3, град Симеоновград;
  3. с. Калугерово, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 13:30 часа, в сградата на  Кметството на с. Калугерово, община Симеоновград;
  4. с. Пясъчево, срещата ще се проведе на 14.06.2023 г., (сряда) от 15:00 часа, в сградата на Кметството на с Пясъчево, община Симеоновград.
 
Докладът по ОВОС и приложенията към него, са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в сградите на Община Симеоновград, Кметствата на селата Константиново, Калугерово и Пясъчево, в РИОСВ-Хасково, както и в офиса на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД, на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ срещу № 46.
 
Докладът по ОВОС с всички приложения, е достъпен и на интернет страниците на РИОСВ-Хасково на адрес:  https://haskovo-riew.egov.bg, на интернет страницата на Община Симеоновград на адрес: https://www.simeonovgrad.bg, и на „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД на адрес: https://www.multi-ecoconsult.com/bg/obyavi
 
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се представят в Общинска администрация-Симеоновград, и Кметствата на  с. Константиново, с. Пясъчево и с. Калугерово и РИОСВ-Хасково, на посочените по-горе адреси или на срещата за обществено обсъждане. 
 
Лице за контакти по общественото обсъждане, от страна на възложителя:
Димитър Сотиров, тел. +359 899 914 040,  e-mail: d.sotirov@multi-ecoconsult.com


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни