Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Инвестиционно предложение на „М3 ДЕНТ“ ООД 19 Декември, 2023 11 Януари, 2024
„М3 ДЕНТ“ ООД уведомява за инвестиционно предложение: „Водовземане на подземни води от съществуващи два броя тръбни кладенци, регистрирани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ под регистрационни номера съответно ТК1 „М3 ДЕНТ“ с № 1356/12.12.2023 г. и ТК2 „М3 ДЕНТ“ под № 1357/12.12.2023 г., които се намират в поземлен имот с идентификатор 16136.21.32, село Горна Брезница, общ. Кресна, обл. Благоевград с площ 73 998 м2 с трайно предназначение на земята – земеделска.“


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни