Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Инвестиционно предложение на "ВДК КОМПЛЕКТ" ООД 29 Април, 2022 13 Май, 2022
"ВДК КОМПЛЕКТ" ООД съобщава, че във връзка с изискванията на НУРИОВОС и Наредбата за ОС е изготвена информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Жилищен комплекс с подземен гараж и ограда в УПИ VІІІ-1191 в кв.2 по плана на кв."Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1191, по КК на гр. Бургас". Информацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 03.05.2022 г. до 18.05.2022 г. от 11:30 до 12:00 в офиса на МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу №46.


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни