Вие сте тук: Начало > Въздух

Въздух

Нашите услуги в областта на опазването на атмосферния въздух и климата включват:

  1. Моделиране разпространението на прахо-газови емисии;
  2. Изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой;
  3. Мониторинг на качеството на атмосферния въздух;
  4. Мониторинг на отпадъчни прахо-газови емисии.
  • За повече информация се свържете с нас.гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни