Вие сте тук: Начало > Шум

Шум

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху населението, присъстващ като нежелан или вреден външен звук, причинен от човешката дейност, в т.ч. излъчван от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността и от локални източници.
Мулти Еко Консулт ООД извършва следните услуги в тази област:

  1. Оценка на показателите за шум в околната среда през различните части на денонощието и на вредните ефекти от шума съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт;

  2. Мониторинг и контрол на шума в околната среда;

  3. Изготвяне на доклади за извършен мониторинг на шум в околната среда.
гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни