Вие сте тук: Начало > Отпадъци

Отпадъци

Предлагаме комплексно обслужване при управление на отпадъците:
  1. Подготвяне на документи по чл. 4 от ЗУО за прекласифициране на отпадъци в странични продукти;
  2. Изготвяне на общински програми за управление на отпадъците;
  3. Консултиране на дружества за работа с Националната информационна система за отпадъци (НИСО);
  4. Изготвяне на планове и програми за управление на отпадъците;
  5. Изготвяне на доклади за основно охарактеризиране на отпадъците;
  6. Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци.гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни