Вие сте тук: Начало > Одити

Одити

Одитът включва проучване на съответствието на юридическото лице с действащата нормативна уредба в областта на опазване на околната среда.
Одитът по околна среда за всяка една компания започва с анализ на съответствието на всички процеси с екологичните закони и стандарти,  провеждат се срещи с ключови длъжности в компанията, след което се формулират препоръки за отстраняване на установените слабости в опазването на околната среда. Също така при извършване на екологичен одит се извършва оценка на въздействието върху околната среда от работата на предприятието и се правят прогнози относно възможни щети върху природата.
Нашите услуги в тази област са:
  1. Консултации и посредничество при избор на външни одитори;
  2. Вътрешни проверка за изпълнение на законови разпоредби;
  3. Екологични одити;
  4. Изготвяне на доклади и препоръки.гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни