Вие сте тук: Начало > ОБЯВИ

ОБЯВИ


Обяви и съобщения свързани с нормативните изисквания при провеждането на различни процедури свързани с екологичното законодателство.Съобщение до Заглавие Публикувано на: Валидно до: Обява Прикачен файл
Заинтересованите страни Инвестиционно предложение на Община Бургас, Мария Петрова, Гинка Атанасова, Стана Димитрова, Мария Михалева, Димитринка Иванова, Тодорка Морякова и Мария Андреева 09 Май, 2022 23 Май, 2022
Община Бургас, Мария Петрова, Гинка Атанасова, Стана Димитрова, Мария Михалева, Димитринка Иванова, Тодорка Морякова и Мария Андреева уведомяват за инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен  водопровод от о.т.378 улица ПИ 07079.653.458 – ПИ 07079.653.471 - улица ПИ 07079.653.460 до о.т.104,  ж.к. РЦ Меден рудник,  гр. Бургас"
Заинтересованите страни Инвестиционно предложение на "ВДК КОМПЛЕКТ" ООД 29 Април, 2022 13 Май, 2022
"ВДК КОМПЛЕКТ" ООД съобщава, че във връзка с изискванията на НУРИОВОС и Наредбата за ОС е изготвена информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Жилищен комплекс с подземен гараж и ограда в УПИ VІІІ-1191 в кв.2 по плана на кв."Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1191, по КК на гр. Бургас". Информацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 03.05.2022 г. до 18.05.2022 г. от 11:30 до 12:00 в офиса на МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу №46.


гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни