Вие сте тук: Начало > Анализи, експертизи и оценки

Анализи, експертизи и оценки

Оценката е етап в процеса на:

  1. Стратегическо планиране;
  2. Инвестиционно проектиране;
  3. Предпазване от появата на непосредствена заплаха за екологични щети и отстраняването на причинени такива;
  4. Отдаване на концесия на общинска и държавна собственост;
  5. Намаляване на хигиенно-защитната зона на обектите.
Мулти Еко Консулт ООД извърша следните видове оценки, анализи и експертизи:
  1. Екологична оценка (ЕО), т.н. стратегическа;
  2. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
  3. ЕО и ОВОС в трансграничен аспект.

 

 

 

 гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" срещу № 46
www.multi-ecoconsult.com

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни